MEMBER  |    |    |  
회원 로그인
회원 가입
자동등록방지 숫자를 순서대로 입력하세요.
회원가입으로 서비스 약관개인정보 보호 정책 에 동의합니다.
4. 건강한 4,000개 이상의 소그룹으로 영적전쟁을 능히 감당하는
항공모함 전단(戰團)같은 교회

대전샬롬교회 4대 비전

DAEJEON SHALOM
지역조직
HOME  |  셀교회  | 지역조직
1.jpg
 
 
 
 
담임목사
탁동주 목사
 
 
     
 
 부담임목사
이윤재 목사

수련목회자
강욱 전도사
 
 
   
     
1 지역
지역장 : 이재란 
 
2 지역
지역장 : 김미숙
 
3 지역
지역장 : 변윤정
 
4 지역
지역장 : 김기숙
       
   101 목장 : 김민정
   102 목장 : 남인숙
   103 목장 : 윤경애
   104 목장 : 이미경
   105 목장 : 정미숙
   106 목장 : 정정림
   107 목장 : 진영숙
   108 목장 : 이인숙
   109 목장 : 이재란
   110 목장 : 허준환
   111 목장 : 박상성
   112 목장 : 이재란
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   201 목장 : 이순금
   202 목장 : 강현희
   203 목장 : 송미숙
   204 목장 : 김영화
   205 목장 : 유나경
   206 목장 : 김미숙
   207 목장 : 이흥수
   208 목장 : 오세열
   209 목장 : 전병혁

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   301 목장 : 오윤숙
   302 목장 : 최인정
   303 목장 : 박희숙
   304 목장 : 조영순
   305 목장 : 허지원
   306 목장 : 조규례
   307 목장 : 변윤정
   308 목장 : 장만국
   309 목장 : 이재만
   310 목장 : 윤창현
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   401 목장 : 강순덕
   402 목장 : 박문희
   403 목장 : 최진선
   404 목장 : 석진미
   405 목장 : 박미자
   406 목장 : 김기숙
   407 목장 : 강태신
   408 목장 : 김기숙 
   409 목장 : 박태수
   410 목장 : 배재호
   411 목장 : 김기숙
   412 목장 : 진해경
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
대전샬롬교회
대전샬롬교회 4대 비전
042) 673-9865
042) 621-9865
smc0691@naver.com
전체 최신글
우리는대전샬롬교회
항상 기뻐하는 사람블레스
항상 기뻐하는 사람샬롬교회
유가람 형제샬롬교회
일흔 즈음에샬롬교회
2022. 11. 27대전샬롬
음 성소소한행복
11월 27일 교회소식강욱
주 안에 거하는 사람블레스
주 안에 거하는 사람 탁동주

회원가입약관 | 개인정보취급방침| 청소년보호정책| 이메일주소 무단수집거부| 전체 최근게시글
 • 대전샬롬교회 SNS를 방문해 보세요
  교회명 : 대전샬롬교회 | 담임목사 : 탁동주 | 행정실 673-9865, 070-4763-8521~8 | FAX 621-9865 | E-MAIL : smc0691@naver.com
  송 촌 성 전 : 대전광역시 대덕구 계족산로 81길 112(선비마을2단지 건너편)
  가수원성전 : 대전광역시 서구 원도안로 51 성광타워 305호 (가수원동 847번지)
  Copyright ©2022~2022   shalomch.com. All Rights Reserved.
  042) 673-9865
  042) 621-9865
  smc0691@naver.com
  042) 673-9865
  대전샬롬교회